Tiráž

Vydavatel webové stránky

BURG F.W. Lüling KG
Hegestraße 6
58300 Wetter
Německo

Telefon: +49 (0) 23 35/63 08-0
Fax: +49 (0) 23 35/63 08-999
info(at)burg.de

Koncepce, ztvárnění a programování v TYPO3

Gute Botschafter GmbH
Specialisté pro polohovací design
www.gute-botschafter.de

Oprávnění k zastupování

Jednatel Achim Lüling

Odpovědný za obsah dle § 6 MDStV (státní smlouva pro mediální služby)

Jednatel Achim Lüling

Zápis v obchodním rejstříku

HRA 3926, obvodový soud Hagen

Daňově-právní údaje

Finanční úřad Witten DIČ: DE 126881176

Odpovědnost za obsah této webové stránky

BURG F.W. Lüling KG neodpovídá za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací, které jsou k dispozici online. Nároky na odpovědnost vůči vydavateli, které se vztahují na škody materiálního nebo ideového druhu, které byly způsobeny buď používáním nebo nepoužíváním poskytnutého obsahu, resp. používáním chybného a neúplného obsahu, jsou zásadně vyloučeny, pokud se nejedná ze strany vydavatele o prokazatelně úmyslné chování nebo chování z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné a změny jsou vyhrazeny. Vydavatel si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění, vymazání jednotlivých stránek nebo celé online nabídky bez předchozího oznámení nebo na pozastavení nabídky na určitou dobu nebo také na definitivní pozastavení nabídky. 

Odpovědnost za externí odkazy

I přes pečlivou kontrolu obsahu odkazů v době jejich zveřejnění neodpovídá BURG F.W. Lüling KG za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé a povinnost odpovědnosti by mohla vstoupit v platnost pouze v tom případě, když bude BURG F.W. Lüling KG znát aktualizovaný obsah a informace z odkazovaných stránek a bylo by pro ni jak technicky možné, tak i proveditelné zakázat používání v případě obsahu a témat v rozporu se zákonem.

Autorské právo a právo na označení

Vydavatel usiluje o to, aby respektoval ve všech zveřejněních autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, obrazových materiálů, výstřižků z filmů a videí a textů, aby používal jím samotným zhotovené grafiky, zvukové dokumenty, obrazové materiály, výstřižky z filmů a videí a texty nebo používal grafiky, zvukové dokumenty, obrazové materiály, výstřižky z filmů a videí a texty, na které se nevztahuje licence. Všechny v rámci online nabídky uvedené a možná třetími osobami chráněné obchodní a ochranné značky podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného známkového práva a majetkovým právům příslušných zapsaných vlastníků. Pouze na základě pouhého uvedení nelze vyvodit závěr, že obchodní značky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorské právo ke zveřejněným, samotným provozovatelem zhotoveným objektům zůstává pouze na straně provozovatele. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových dokumentů, obrazových materiálů, výstřižků z filmů a videí a textů v jiných elektronických nebo tištěných médiích a publikacích není bez výslovného souhlasu provozovatele dovoleno. 

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webové analytické služby poskytované společností Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory ukládané ve vašem počítači, aby umožnily analýzu používání webové stránky. Informace o používání této webové stránky vygenerované souborem cookie budou zpravidla předány a uloženy společností Google na serverech v USA. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce Google předtím zkrátí vaši IP adresu pro členské státy Evropské unie nebo pro ostatní smluvní státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena na serverech Google v USA. IP anonymizace je na této webové stránce aktivní. Jménem provozovatele této webové stránky bude Google využívat tyto informace pro účely vyhodnocování používání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce a poskytování dalších služeb provozovateli webové stránky týkajících se používání webové stránky a používání internetu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojena s jinými daty uchovávanými u Google. Můžete odmítnout ukládání souborů cookies volbou v příslušném nastavení softwaru vašeho prohlížeče; poukazujeme ovšem na to, že případně nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Dále můžete zabránit Googlu ve sběru a využívání dat (vč. IP adresy) vyrobených souborem cookie a vztahujících se k vašemu používání webové stránky a zpracování těchto dat Googlem stažením a instalací pluginu pro prohlížeč, který je dostupný na následujícím odkazu:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jsme zásadně připraveni zúčastnit se řízení pro urovnání sporů u arbitrážního místa pro spotřebitele.