Stopka redakcyjna

Wydawca strony internetowej

BURG F.W. Lüling KG
Hegestraße 6
58300 Wetter
Niemcy

Tel.: +49 (0) 23 35/63 08-0
Fax: +49 (0) 23 35/63 08-999
info(at)burg.de

Układ graficzny, projekt i programowanie TYPO3

Gute Botschafter GmbH
Specjaliści ds. projektowania i pozycjonowania
www.gute-botschafter.de

Uprawniony do reprezentacji podmiotu

Dyrektor Zarządzający Achim Lüling

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 6 MDStV (niemieckiej Ustawy o elektronicznych usługach komunikacyjnych i informatycznych)

Dyrektor Zarządzający Achim Lüling

Numer rejestru handlowego

HRA 3926, Sąd Rejonowy Hagen

Dane podatkowe

Urząd Skarbowy Witten, NIP UE: DE 126881176

Odpowiedzialność za treści umieszczone na tej stronie internetowej

Firma BURG F.W. Lüling nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość zamieszczonych informacji w ofercie internetowej. Roszczenia wobec wydawcy z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne i duchowe, które zostały ewentualnie spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie prezentowanych treści lub też wykorzystanie błędnych lub niepełnych treści są z zasady wykluczone, jeśli nie udowodniono wydawcy umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są niewiążące. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia poszczególnych stron witryny lub też całej oferty internetowej bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym lub też do zawieszania oferty na czas określony lub całkowitego jej wstrzymania. 

Odpowiedzialność za linki zewnętrzne

Mimo starannej kontroli merytorycznej BURG F.W. Lüling KG nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą zewnętrzne linki. Za ich treść odpowiadają wyłącznie operatorzy tych stron. Odpowiedzialność taka mogłaby obowiązywać wyłącznie w przypadku, gdy firma BURG F.W. Lüling KG wiedziałaby o zaktualizowanej treści i informacjach na stronach, do których prowadzą linki i istniałyby zarówno możliwości techniczne jak i uzasadnienie wstrzymania korzystania z nich w przypadku treści i tematów sprzecznych z prawem.

Prawo autorskie i prawo do znaku towarowego

Wydawca dołoży wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich wszystkich wykorzystanych w publikacji symboli graficznych, dokumentów dźwiękowych, materiałów filmowych, fragmentów filmów czy nagrań, a także tekstów oraz aby wykorzystywać symbole graficzne, dokumenty dźwiękowe, materiały zdjęciowe, fragmenty filmów i nagrań wykonanych we własnym zakresie lub sięgać po symbole graficzne, dokumenty dźwiękowe, materiały zdjęciowe, fragmenty filmów i nagrań oraz teksty nieobjęte licencją. Wszystkie wymienione w ofercie internetowej a także chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają całkowicie postanowieniom aktualnie obowiązującego prawa do znaku towarowego i prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Nie należy uznawać, na podstawie zwykłego przypuszczenia, że znak towarowy nie jest chroniony prawem autorskim posiadanym przez osoby trzecie! Prawo autorskie opublikowanych, przygotowanych przez operatora obiektów należy wyłącznie do operatora witryny. Powielanie lub korzystanie z takich symboli graficznych, dokumentów dźwiękowych, materiałów zdjęciowych, fragmentów filmów lub nagrań oraz tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych mediach i publikacjach jest niedozwolone bez uzyskania wyraźnego zezwolenia od operatora. 

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. "Cookie", plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z tej strony przesyłane są z reguły do serwera Google Inc. w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP użytkownika zostanie częściowo skrócony w Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP tylko w wyjątkowych przypadkach będzie przekazywany do serwera Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP na tej stronie internetowej jest aktywna. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej, Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz w celu świadczenia dla operatora strony innych usług dotyczących korzystania ze strony internetowej. Adres IP przeglądarki użytkownika przekazany do Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Można ustawić przeglądarkę tak, aby uniemożliwić zapisywanie plików cookie, należy jednak pamiętać, że w tym przypadku może to ograniczyć możliwość pełnego użytkowania niektórych funkcji niniejszej strony. Można także wyłączyć generowanie danych przez cookie na temat korzystania z naszej witryny (włącznie z jej adresem IP) i przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, klikając w poniższy link:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zasadniczo jesteśmy przygotowani do udziału w alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.